Derinlemesine Kazma: Mahalle hava kalitesi, daha önce düşünülenin ötesinde etkilere yayıldı

Hava kirliliğinin sağlığı etkilediği pek haber değil. Önceki çalışmalar, diğer sağlık göstergeleriyle birlikte hava kalitesinin halihazırda var olan sosyoekonomik eşitsizlikleri daha da beslediği ve hatta açıkladığı gerçeğini doğrulamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki araştırmalar, azınlık-fakir mahallelerin, beyaz-yoksul olmayan mahallelere göre daha yüksek kirlilik seviyeleri yaşadığını ve bunun sağlık sonuçlarına yansıdığını göstermiştir. Sadece bu değil, Sharkey ve ark. … Read more